Telefoon 020-7784247info@makeupboost.nl

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.makeupboost.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van
toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Makeupboost
 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel
deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Makeupboost niet in
voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is
van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Makeupboost aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed
functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of
via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Makeupboost en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Makeupboost garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,
omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer
kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie
of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Makeupboost te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Makeupboost heeft geen invloed
op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Makeupboost aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Makeupboost zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en
uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden
gemaakt, zonder dat Makeupboost daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.